Get Adobe Flash player

Probiotyki naukowo

 

Polski rynek farmaceutyczny oferuje szereg preparatów probiotycznych.
Przy wyborze odpowiedniego preparatu należy stosować obiektywne kryteria i ocenić:

 

 • skład mikroorganizmów
 • gwarantowaną, standaryzowaną ilość bakterii w pojedynczej dawce,
 • stabilność mikroorganizmów w temperaturze pokojowej,
 • wrażliwość probiotyków na działanie soku żołądkowego, efektywność zasiedlania jelit,
 • sposób dawkowania,
 • wskaźnik jakość/cena.


ProBacti 4 Enteric i ProBacti Dziecko zawierają wyjątkową kompozycję 4 szczepów probiotycznych przetestowanych pod względem możliwości stymulacji niektórych parametrów immunologicznych:

 

znacznik_1.png Lactobacillus Rosell 215 (La. casei PB 121)1) 4) 8)

 

znacznik_1.png Lactobacillus acidophilus Rosell 52 (La. helvetius PB 111) 2) 3) 4)

 

znacznik_1.png Lactococcus Rosell 1058 (L. lactis PB 411) 4) 8)

 

znacznik_1.png Bifidobacterium Rosell 71 (B. bifidum PB 211) 5) 6) 7) 8)

 

 1. Znacznie zwiększa produkcję IL-8 i zmniejsza produkcję IL-6. (Badania In vitro)
 2. Zapobiega i zwalcza dysbakteriozę jelitową, utrzymuje prawidłową florę jelitową w czasie kuracji antybiotykowej. (Wasowska-Krolikoeska, K. et al, 1997)
 3. Zwiększa liczbę komórek odpornościowych gotowych zwalczać infekcje, stymuluje wrodzoną odporność dzięki aktywacji makrofagów umiejących rozpoznać i zabić każdą „nie swoją” komórkę, stymuluje nabytą odporność dzięki aktywacji produkcji antyciał, które w szczególności rozpoznają „najeźdźców” i ich zabiją.(Badania in vitro)
 4. Hamują patogeny jelitowe. (Roques C. (2004) Laboratoire de microbiologie industrielle et virologie, Faculté des sciences pharmaceutiques de Toulouse.Evaluation de l'activité antimicrobienne de souches probiotiques vis-à-vis de pathogènes intestinaux..
 5. Znacznie zwiększa wzrost komórek odpornościowych i zdecydowanie zmniejsza produkcję IL-8 i IL-10 (Badania In vitro)
 6. Wykazuje korzystne działanie w zakresie problemów wywołanych przez E. coli 0157:H7. (Kostrzynska et al, 2002)
 7. Zwiększa ekspresję mucyn w jelicie czczym i krętym. (Godwin et al. (2005) J. Ped. Gastroenterol.&Nutr. 41(4): 558-559)
 8. Bardzo wysoka przeżywalność w kwasach żołądkowych – wykres 1. (Institut Rosell – Lallemand, Monography: ProBacti, 2010)

 

Przeżywalność szczepów ProBacti w pH4, po 120 min.:

wykres-01.png

 

 

Łódź, 17.03.2013


Wyniki badania odporności kapsułek popularnych probiotyków na działanie kwasów żołądkowych.

Badania wykonała na nasze zlecenie dr inż. Marta Piątek-Hnat z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Instytut Polimerów Zakład Biomateriałów i Technologii MikrobiologicznychProf. dr hab. Zdzisława Libudzisz

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, Wólczańska 171/173

 

Opinia dotycząca produktu o nazwie  „ProBacti Dziecko”, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.


Opinia została przygotowana na prośbę Spółki Złota Farmacja Sp. z o.o. Producentem produktu jest Institut Rosell – Inc. 8480 ST-Laurent, Montreal, Kanada.

Podstawą przygotowania opinii są informacje otrzymane z Instytutu Rosell –Lallemand (Francja, Kanada) oraz publikacje w czasopismach naukowych, dokumentującebezpieczeństwo stosowania szczepów, ich właściwości w badaniach in vitro oraz prozdrowotne efekty wywoływane przez znajdujące się w produkcie bakterie (przedstawione w wykazie literatury).

Według informacji producenta (Instytut Rosell) oraz dystrybutora (Złota Farmacja) produkt ProBacti Dziecko jest mieszaniną liofilizowanych probiotycznych bakterii Lactobacillus Rosell-52, Lactobacillus Rosell-215, Lactococcus Rosell-1058 oraz Bifidobacterium Rosell-71, pakowanych w saszetkach.Gęstość bakterii w saszetce wynosi 5 miliardów jtk po wyprodukowaniu i 1 miliard jtk po 24 miesiącach przechowywania w temperaturze nie przekraczającej 25oC. W saszetce znajduje się ponadto maltodekstryna w ilości 1.69 grama oraz fruktooligosacharydy (Raftilose® ORAFTI) w ilości 0.3 grama. Fruktooligosacharydy Raftilose® ORAFTI są prebiotycznycm składnikiem produktu. Produkt o nazwie „ProBacti Dziecko” nosi więc status preparatu synbiotycznego. Produkt zawiera śladowe ilości białek (0.005 grama/saszetkę) i tłuszczy (0.005 grama/saszetkę). Łączna zawartość produktu w saszetce wynosi 2 gramy.Produkt należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25oC.

Produkt przeznaczony jest dla niemowląt i dzieci od 3 miesiąca życia.

Sposób użycia: 1 saszetka dziennie. Zawartość rozpuścić w zimnym lub letnim płynie (woda, mleko, preparat hipoalergiczny, ściągnięte mleko matki). Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Wskazania:

- zwiększone ryzyko reakcji alergicznych

- antybiotykoterapia

- wzmożone ryzyko powstawania i rozwoju biegunek

- wspomaganie odporności.


Produkt nie zawiera: laktozy, glutenu, białek mleka krowiego, sacharozy, drożdżyoraz sztucznych barwników.

Zgodnie z informacją producenta produkt „ProBacti Dziecko” jest produktem przyjmowanym pod nadzorem lekarza, nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego, nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dawki.

 

Probiotyki, prebiotyki, synbiotyki.

Terminem probiotyki określamy preparaty lub produkty zawierające zdefiniowane, żywe drobnoustroje, w odpowiedniej ilości, wpływające na mikrobiotę określonego miejsca gospodarza (człowiek lub zwierzęta) i wywierające korzystny wpływ na jego zdrowie (FAO/WHO, 2001, 2002).

Prebiotyki są substancjami chemicznymi, z reguły są to specyficzne sacharydy, które stanowiąc substrat pokarmowy dla mikroorganizmów probiotycznych, aktywują ich rozwój, głównie w jelitach.

Synbiotyki określamy jako mieszaninę mikroorganizmów probiotycznych oraz substancji prebiotycznych,  łączą wiec korzystne działanie obu tych składników.

 

Charakterystyka bakterii preparatu ProBacti Dziecko.

W skład preparatu ProBacti Dziecko wchodzą 4 szczepy bakterii, tj. Lactobacillus Rosell-215, Lactobacillus Rosell-52, Lactococcus Rosell-1058 i Bifidobacterium Rosell-71.

 

Charakterystyka szczepu Lactobacillus Rosell- 215

Lactobacillus Rosell-215 został wyizolowany z produktu mlecznego i w oparciu o właściwości biochemiczne i budowę gentyczną (sekwencjonowanie 16S rDNA)zakwalifikowano go jako  należący do gatunku Lactobacillus casei.

Szczep ten został zdeponowany pod numerem I-3429 w Collection Nationale de Cultures de Microorganisms (CNCM) Instytut Pasteura, Francja. Szczep Lactobacillus casei Rosell-215 jest bardzo odporny na niskie pH soku żołądkowego; przeżywalność szczepu wynosi 95% po 30 minutach i 91% po 120 minutach przy pH=4oraz 60% po 30 minutach i 56% po 120 minutach przy pH=3. Jest zdolny do wzrostu w obecności żółci, w stężeniu typowym dla dwunastnicy. Właściwości te gwarantują dotarcie bakterii w stanie aktywnym do dolnych odcinków przewodu pokarmowego. Jest zdolny do adherencji do komórek nabłonka jelitowego (linia HT-29), co jest istotne w eliminacji mikroorganizmów patogennych, stymulacji produkcji śluzu i modulacji systemu immunologicznego.

Lactobacillus casei Rosell-215 produkuje kwas mlekowy wyłącznie w formie izomerycznej L(+).

Analiza 170 znanych genów oporności na antybiotyki wykazała, że nie zawiera transmitowalnych genów oporności na antybiotyki. Nie produkuje toksyn, nie zawiera czynników wirulencji.

Gatunek Lactobacillus casei znajduje się na liście QPS (Qualified Presumption of Safety) opublikowanej przez EFSA (European Food Safety Authority). Wskazuje to na bezpieczeństwo stosowania szczepu.

Szczepy gatunku Lactobacillus casei są charakterystyczne dla mleka, fermentowanej żywności roślinnej jak również przewodu pokarmowego ludzi. Często są stosowane w probiotycznych produktach spożywczych i preparatach farmaceutycznych.

 

Charakterystyka szczepu Lactobacillus Rosell- 52

Lactobacillus Rosell-52został wyizolowany z produktu mlecznego. Szczep Lactobacillus Rosell-52 został zidentyfikowany metodami biochemicznymi i genetycznymi (sekwencjonowanie 16S rDNA i hybrydyzacja DNA-DNA) jako należący do gatunku Lactobacillus helvetius. Szczep Lactobacillushelvetius Rosell-52 został zdeponowany pod numerem I-1722 w Collection Nationale de Cultures de Microorganisms (CNCM) Instytut Pasteura, Francja.

Szczep Lactobacillushelvetius Rosell-52 jest odporny na niskie pH soku żołądkowego; przeżywalność szczepu wynosi 53% po 120 minutach przy pH=4 oraz 47% po 120 minutach przy pH=3. Jest zdolny do wzrostu w obecności żółci, w stężeniu typowym dla dwunastnicy. Właściwości te gwarantują dotarcie bakterii w stanie aktywnym do dolnych odcinków przewodu pokarmowego. Jest zdolny do adherencji do komórek nabłonka jelitowego (linia HT-29), co jest istotne w eliminacji mikroorganizmów patogennych, stymulacji produkcji śluzu i modulacji systemu immunologicznego. Produkuje kwas mlekowy w formie racemicznej DL.

Gatunek Lactobacillus helveticus na liście opublikowanej przez EFSA (European Food Safety Authority) jest proponowany jako noszący status QPS (Qualified Presumption of Safety). Analiza 170 znanych genów oporności na antybiotyki wykazała, że nie zawiera transmitowalnych genów oporności na antybiotyki. Nie produkuje toksyn, nie zawiera czynników wirulencji. Wskazuje to na bezpieczeństwo stosowania szczepu.

Bakterie gatunku Lactobacillus helvetius są stosowane w produkcji mleczarskiej.

 

Charakterystyka szczepu Lactococcus Rosell- 1058

Szczep Lactococcus Rosell-1058 został wyizolowany z ziaren kefirowych. Szczep Lactococcus Rosell-1058 został zidentyfikowany metodami biochemicznymi i genetycznymi jako należący do gatunku Lactococcus lactispodgatunek lactis. Został zdeponowany pod numerem CNCM I-4674 w Collection Nationale de Cultures de Microorganisms (CNCM) Instytut Pasteura, Francja.

Oporny na niskie pH środowiska. Jego przeżywalność przy pH=3 po 30 minutach wynosi około 80%. Odporny na obecność żółci. Jest zdolny do średniej adherencji do komórek nabłonka jelitowego (linie HT-29). Wykazuje  antagonizm w stosunku do takich bakterii patogennych jak Staphylococcusaureus, Listeriamonocytogenes, Clostridiumperfringens, Salmonella Typhimurium, Escherichiacoli i Clostridiumdifficile. Wykazuje także, ale już słabszą, aktywność hamującą w stosunku do Candida albicans. Lactococcuslactis Rosell-1058 jest szczepem o wysokiej aktywnościb-galaktozydazy (laktazy), co wskazuje na jego korzystną funkcję u osób z obniżoną tolerancją laktozy. Produkuje kwas mlekowy w formie izomerycznej L(+).

Gatunek Lactococcus lactis znajduje się na liście QPS (Qualified Presumption of Safety) opublikowanej przez EFSA (European Food Safety Authority). Ma historycznie udokumentowane bezpieczeństwo stosowania. 

Bakterie gatunku Lactococcus lactis są szeroko stosowane produkcji mleczarskiej.

 

Charakterystyka szczepu Bifidobacterium Rosell-71

Szczep Bifidobacterium Rosell-71 został wyizolowany z przewodu pokarmowego dorosłego człowieka. Szczep Bifidobacterium Rosell-71 został zidentyfikowany metodami biochemicznymi i genetycznymi (sekwencjonowanie 16S rDNA i hybrydyzacja DNA-DNA) jako należący do gatunku Bifidobacteriumbifidum.Szczep został zdeponowany pod numerem  CNCM I-3426) w Collection Nationale de Cultures de Microorganisms (CNCM) Instytut Pasteura, Francja.

 

Analiza 170 znanych genów oporności na antybiotyki wykazała, że Bifidobacterium bifidum  Rosell-71 nie zawiera transmitowalnych genów oporności na antybiotyki. Nie produkuje toksyn, nie zawiera czynników wirulencji. Produkuje w równoważnych ilościach kwas mlekowy w formie izomerycznej L(+) i kwas octowy.

Szczep Bifidobacterium bifidum Rosell-71 jest odporny na niskie pH soku żołądkowego; przeżywalność szczepu wynosi 91% po 120 minutach przy pH=4 oraz 13% po 120 minutach przy pH=3. Jest zdolny do wzrostu w obecności żółci, w stężeniu typowym dla dwunastnicy. Właściwości te gwarantują dotarcie bakterii w stanie aktywnym do dolnych odcinków przewodu pokarmowego. Jest zdolny do adherencji do komórek nabłonka jelitowego (linia Caco-2), co jest istotne w eliminacji mikroorganizmów patogennych, hamuje częściowo adherencję serotypów E.coli 0157:H7 (linie komórkowe HT-29) oraz stymuluje produkcję śluzu w jelicie cienkim, a także wykazuje aktywność modulacji systemu immunologicznego.

 

 

Podsumowanie

Produkt o nazwie „ProBacti Dziecko” składa się z 4 szczepów bakterii z grupy bakterii mlekowych (LAB), tj. Lactobacillus casei Rosell-215 (numer depozytowy CNCM I-3429),  Lactobacillushelveticus Rosell-52 (numer depozytowy CNCM I-1722), Lactococcus lactis ssp. lactis Rosell—1058 (numer depozytowy CNCM I-4674) oraz Bifidobacterium bifidum Rosell-71 (numer depozytowy CNCM I-3426). Szczepy zostały wyizolowane z produktów mlecznych (Lactobacillus casei Rosell-215, Lactobacillus helvetius Rosell-52, Lactococcus lactis ssp. lactis Rosell1058) lub przewodu pokarmowego człowieka (Bifidobacterium bifidum Rosell-71).

Wszystkie szczepy zostały zidentyfikowane prawidłowo, zarówno metodami biochemicznymi jak i genetycznymi.

Wykazują wysoką odporność na kwasowość soku żołądkowego i żółć, co gwarantuje dotarcie tych bakterii w stanie żywym i aktywnym do dolnych odcinków przewodu pokarmowego.

 

Żaden ze szczepów wchodzących w skład preparatu ProBacti Dziecko” nie produkuje toksyn, nie zawiera czynników wirulencji. Analiza 170 znanych genów oporności na antybiotyki wykazała, że nie zawierają transmitowalnych genów oporności na antybiotyki.

W badaniach na szczurach udokumentowano brak efektów toksyczności i innych niepożądanych objawów.

Wszystkie szczepy znajdują się na liście gatunków QPS (Qualified Presumption of Safety) opublikowanej przez EFSA (European Food Safety Authority) jak również na liście gatunków o historycznie udokumentowanym bezpieczeństwie stosowania w produkcji żywności fermentowanej (lista przygotowana przez International Dairy Federation (IDF) we współpracy z European Food and Feed Cultures Association (EFFCA) w roku 2001 i uaktualnionym w roku 2012  (IDF Bulletin 377).

Obecne w produkcie „ProBacti Dziecko” fruktooligosacharydy (Raftilose® ORAFTI) oraz maltodekstryna nie stanowią zagrożenia dla zdrowia dzieci. Mogą natomiast, jako substancje o działaniu prebiotycznym, aktywować rozwój korzystnych bakterii w jelitach.

Stężenie bakterii probiotycznych w produkcie „ProBacti Dziecko” oraz sposób użycia są  typowe dla liofilizowanych produktów probiotycznych znajdujących się w obrocie handlowym.  Wskazuje to na bezpieczeństwo stosowania tych szczepów oraz produktu.

 

 

Literatura

1.  Guidelines for the evaluation of probiotics in food. Report of a Joint FAO/WHO working Group on drafting guidelines for the evaluation of probiotics in food, London Ontario, Canada, 2002

2.  Health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria. Raport of a Joint FAO/WHO Expert consultation on evaluation of health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria. Cordoba, Argentina, 2001

3.   FEEDAP Panel (European Food Safety Authority) “Technical guidance – update of the criteria in the assessment of bacterial resistance to antibiotics of human or veterinary importance, 2008

4. Opinion of the Scientific Committee on request from EFSA on the introduction of a Qualified Presumption of Safety (QPS) approach for assessment of selected microorganisms referred to EFSA. The EFSA Journal, 2007, 587, 1-16.

5.    Institute Rosell. Research and development internal results.

6.  Messaoudi M., Lalonde R., Violle N., Javelot H., Desor D., Nejdi A., Bisson J-F., Rougeot C., Pichelin M., Cazaubiel M., Cazaubiel J-M. Assessment of psychotropic-like properties of probiotic formulation (Lactobacillus helveticus R0052 and Bifidobacteriumlongum R0175) in rats and human subjects. Br. J. Nutr., 2011, 105, 755-764

7.   Messaoudi M., Violle N., Bisson J-F., Desor D., Javelot H., Rougeot C. Beneficial psychological effects of probiotic formulation (Lactobacillushelveticus R0052 and Bifidobacteriumlongum R0175). Gut Microbes, 2011, 2, 1-6

8. Tlaskal P., Schramlova J., Kokesova A., Adamus D., Bubakova D., Kocnarova N., Kopecka K., Muckova M., Pacowska J., Sladkova E. Probiotics in the treatment of diarrheal disease of children. NAFAS, 2005, 3, 25-28

9.  HyuanHyun Joo Song, Jin-Yong Kim, Sung-Ae Jung, Seong-Eun Kim, Hye-Sook Park, Yoolwon Jeong, Sung Pil Hong, Jae Hee Cheon, Won Ho Kim, Hyo-Jong Kim, Byong Duk Ye, Suk-Kyun Yang, Sang-Woo Kim, Sung-Jae Shin, Hyun-Soo Kim, Jae-Kyu Sung, Eun Young Kim. Effect of Probiotic Lactobacillus (Lacidofil® Cap) for the Prevention of Antibiotic-associated Diarrhea: A Prospective, Randomized, Double-blind, Multicenter Study. J. Korean Med. Sci., 2010, 25, 1784-1791

10. Cazzola M., Nhan Pham-Thi, Kerihuel J-CH., Durand H., Bohbot S. Efficacy of a symbiotic supplementation in the prevention of common winter disease in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. Ter. Adv. Res. Dis., 2010, 4, 259-270

11.  http://www.institut-rosell-lallemand.com

12. Benes Z., Krtek V. A probiotic combination for IBS, A pilot clinical study. NutraFoods, 2006, 5, 20-27

 

 

2012 © copyright Złota Farmacja Sp. z o.o., ul. Wielka Odrzańska 19/1, 70-535 Szczecin, tel./fax 091 812 54 48, office@zlota.farmacja.com.pl
design by MDA Promotion